HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Warunki bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej – konferencja na targach BUDMA 2017 w Poznaniu
Pracodawcy, przedsiębiorcy z branży budowlanej, pracownicy służby BHP, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy a także studenci wydziału budownictwa Politechniki Poznańskiej uczestniczyli w zorganizowanej 7.02.2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2017 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu konferencji „Warunki bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej”. Rozpoczęcie konferencji poprzedziły wystąpienia Stanisławy Ziółkowskiej, okręgowego inspektora pracy w Poznaniu oraz Zbigniewa Janowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pracy, przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”. Uczestnikami organizowanych podczas targów BUDMA konferencji są także członkowie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, a wśród nich prowadzący konferencję jej przewodniczący Stefan Nawrocki. Tradycyjnie podczas konferencji uhonorowani są laureaci organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy konkursu „Buduj Bezpiecznie 2016”. Do konkursu zgłoszono łącznie 13 budów, z których Okręgowa Komisja Konkursowa wyłoniła 4 laureatów. Niezwykle wyrównany, wysoki poziom ocenianych budów sprawił, że przyznano dwa równorzędne I miejsca: budowie zespołu jednostek skarbowych w Poznaniu, ul. Chłapowskiego/Dolna Wilda realizowanej przez firmę Hochtief Polska S.A. Oddział w Poznaniu oraz budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-technicznym i budynkiem biurowym w Starczanowie gm. Nekla, której wykonawcą było Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp. K. w Poznaniu. Drugie miejsce zajęła budowa drogi ekspresowej S-11 Poznań – Kępno, której wykonawcą była firma Mota-Engil S.A. z Krakowa. Trzecie miejsce zajęła firma Skanska S.A. Oddział w Poznaniu za remont i modernizację domu studenckiego „Hanka” w Poznaniu, ul. Niepodległości 26. Ponadto komisja postanowiła przyznać 4 wyróżnienia następującym firmom: ROBEXBUD Robert Wesołowski z Kobylej Góry za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Krążkowy, PBO Nowak Sp. z o.o. z Leszna za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lesznie, ul. Rejtana, Eiffage Polska Budownictwo S.A. w Warszawie, Oddział Zachód w Poznaniu za budowę zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu ul. Gajowa/Zwierzyniecka/Kraszewskiego/Sienkiewicza oraz PHU Nawrot Sp. z o.o. z Rozdrażewa za budowę hali sportowo-widowiskowej w Golinie, ul. Nowa 1. Nagrody i wyróżnienia wręczyła laureatom Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu z udziałem Zbigniewa Janowskiego, przewodniczącego Związku Zawodowego Budowlani oraz Stefana Nawrockiego, przewodniczącego Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Panel merytoryczny rozpoczęła Anna Sobocińska z działu BHP Volkswagen Poznań Sp. z o.o. która przedstawiła dobre praktyki inwestora na budowie fabryki Volkswagena w Białężycach k/Wrześni. Z kolei procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez wykonawcę omówił Paweł Jóźwiak, kierownik budowy Hochtief Polska S.A. Oddział w Poznaniu. W dalszej części konferencji Krzysztof Samson z Urzędu Dozoru Technicznego przedstawił problematykę przeciwdziałania zagrożeniom przy użytkowaniu pomostów roboczych, natomiast Mirosław Leszczyński z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu zaprezentował studium wypadku przy obsłudze pomostów roboczych. Problematykę przygotowania do pracy na budowie pracowników pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej przedstawiła Ewa Groblewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Na zakończenie konferencji zaprezentowano film instruktażowy na temat bezpiecznej obsługi pomostów roboczych.


mk

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews