HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie do udziału w seminariumSzanowni Państwo,


Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
serdecznie zaprasza
na bezpłatne jednodniowe seminaria
dla osób pracujących głosem:


„Głos jako narzędzie pracy – zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu, pracowników narażonych zawodowo
na czynniki występujące w miejscu wykonywania pracy”


Celem seminarium jest zapoznanie Państwa z wiedzą teoretyczną i praktyczną w jaki sposób zadbać o głos, a także omówienie metod profilaktyki i rehabilitacji zawodowych zaburzeń głosu, z uwzględnieniem prezentacji prawidłowych technik emisji głosu i higieny pracy.

Seminaria prowadzone będą przez specjalistów z dziedziny logopedii dla dorosłych.

Ramowy program seminarium to m. in.:
- znaczenie głosu w różnych rolach społecznych,
- warunki zdrowotne istotne w pracy głosem zwłaszcza w zawodzie nauczyciela,
- zarys budowy i czynności narządu głosu,
- zależność miedzy głosem a oddechem,
- ćwiczenia technik emisji głosu i motoryki narządów artykulacyjnych,
- przyczyny problemów i zapobieganie chorobom narządu głosu.

Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium.

Seminaria są planowane w czasie od 01.09.2017r. do 28.12.2017r.

Istnieje możliwość zorganizowania seminariów w siedzibach szkół lub ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zakładach pracy na terenie województwa wielkopolskiego.

Zachęcamy do zgłoszeń (grupy min 20 osób – terminy w siedzibach szkół i zakładach pracy do uzgodnienia).

O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Seminaria będą prowadzone po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

ZUS zastrzega możliwość zmiany planowanych terminów szkoleń i odwołania seminarium w danym dniu.


Kontakt: Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Katarzyna Szober-Pawletta – EDU-PASJA Sp. z o.o., tel. 510 400 222, e-mail: biuro@edu-pasja.pl i Joanna Jerzycka – Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Poznań, ul. Dąbrowskiego 12 pok. 205, tel. 61 841 60 43 lub 61 841 68 54 ( w godz. 7.00 do 15.00), e-mail: joanna.jerzycka@zus.pl
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews