HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie do udziału w seminariumSzanowni Państwo,


Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
serdecznie zaprasza na bezpłatne jednodniowe seminaria
dla prowadzących działalność gospodarczą i pracowników:


„Narażenie zawodowe pracowników na zagrożenia
związane z transportem wewnątrzzakładowym”Celem seminarium jest zapoznanie Państwa z wiedzą teoretyczną i praktyczną w jaki sposób zapobiegać zagrożeniom związanym z transportem wewnątrzzakładowym.

Seminaria prowadzone będą przez specjalistów z dziedziny bhp.

Ramowy program seminarium to m. in.:
- budowa i obsługa wózka jezdniowego – podstawowe pojęcia,
- codzienna ocena wózka-omówienie zapisów w książce,
- podnoszenie ludzi przy użyciu wózków specjalizowanych- omówienie,
- bezpieczny transport przy pomocy wózków jezdniowych z pokazem właściwego zabezpieczenia wózka,
- bezpieczne podejmowanie ładunku-pokaz praktyczny,
- bezpieczna jazda w tym omówienie dopuszczalnego pochylenia terenu, wjazd do
pomieszczeń, wjazd do pomieszczeń ze strefami zagrożonymi wybuchem,
- konserwacja i wymiana butli z gazem.

Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium.

Seminaria są planowane w czasie od 01.09.2017r. do 28.12.2017r.

Istnieje możliwość zorganizowania seminariów w siedzibach zakładów pracy na terenie województwa wielkopolskiego.

Zachęcamy do zgłoszeń grupowych (grupy min 15 osób – terminy w siedzibach zakładów pracy
do uzgodnienia).

O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Seminaria będą prowadzone po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

ZUS zastrzega możliwość zmiany planowanych terminów szkoleń i odwołania seminarium w danym dniu.


Kontakt: Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Małgorzata Łabędziewska – Szkoleniowiec Sp. z o.o. Poznań, ul. Obornicka 274 tel. 793-793-801, e-mail: m.labedziewska@szkoleniowiec.poznan.pl i Joanna Jerzycka – Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Poznań, ul. Dąbrowskiego 12 pok. 205, tel. 61 841 60 43 lub 61 841 68 54 ( w godz. 7.00 do 15.00), e-mail: joanna.jerzycka@zus.pl
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews