HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

ZaproszeniePaństwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne organy nadzoru i kontroli zapraszają w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013 -2020 na:

III KONFERENCJĘ PANELOWĄ WSOZZ 2013-2020
OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM.
PRZETWÓRSTWO OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA


Poznań, 24 kwietnia 2018r. (wtorek)
Teren MTP, pawilon 14, sale konferencyjne na I i II piętrze
Godz. 10.00 - 13.00.


Każdy uczestnik konferencji będzie miał okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli organów nadzoru nad warunkami pracy ustawowo zajmujących się kontrolą warunków pracy związanych z przemysłem spożywczym. Wystąpienia prezentowane będą w ramach trzech paneli tematycznych:

I. BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY UŻYTKOWANIU MASZYN I URZĄDZEŃ
II. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE I CZYNNIKI SZKODLIWE
III. URZĄDZENIA PODDOZOROWE, TRANSPORTOWE I CIŚNIENIOWE


Karta zgłoszenia 2018
Plan konferencji
  Prezentacje:
 1. Specyfika zagrożeń w przetwórstwie przemysłowym na przykładzie przemysłu owocowo-warzywnego i mięsnego.
 2. Wymagania bezpieczeństwa, minimalne i zasadnicze, maszyn i urządzeń.
 3. Dobre praktyki. Bhp w przetwórstwie grzybów i warzyw.
 4. Studium wypadków przy pracy w przemyśle przetwórstwa spożywczego.
 5. Rola oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 6. Wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa.
 7. Choroby zawodowe pracowników przetwórstwa warzyw owoców i mięsa.
 8. Niebezpieczne substancje chemiczne wykorzystywane w produkcji przetwórstwa spożywczego.
 9. Ochrona pracownika przy stosowaniu substancji niebezpiecznych w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 10. Dozór techniczny w przemyśle spożywczym. Obowiązki pracodawcy.
 11. Urządzenia transportu bliskiego. Wymagania i kwalifikacje.
 12. Urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe w zakładach przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa.
 13. Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki przy eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews