HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

oraz

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

serdecznie zapraszają

na konferencję pn.ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
I OCHRONĄ ZDROWIA PRACOWNIKÓW 50+

10 października 2019 r. godzina 10:00


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10, I piętro, sala 111
PROGRAM
1. Otwarcie konferencji.
2. 50+ Ochrona zdrowia pracowników w aspekcie wydłużania się ich aktywności zawodowej - zarządzanie ryzykiem zawodowym.
3. Równowaga psychofizyczna pracowników 50+. Jak wykorzystać swój potencjał i ograniczyć skutki stresu zawodowego.
4. Utrzymanie zdolności do pracy – dofinansowanie działań płatników składek i prewencja rentowa dla ubezpieczonych.
5. Przerwa kawowa.
6. Nowe technologie sprzyjające wydłużaniu okresu pracy.
7. Doświadczenie i profesjonalizm – wartość osoby dojrzałej zawodowo w zakładzie pracy.
8. Wskaźniki sprawności populacji Polski w świetle prognoz ONZ, jako zmienne decyzyjne w projektowaniu systemów antropotechnicznych.
9. Dobre praktyki w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników w Volkswagen Poznań.
10. Podsumowanie i zakończenie konferencji.
Przewidywany czas zakończenia konferencji, godz. 13:30

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: rejestracja@poznan.pip.gov.pl
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews