HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYPADKI

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Informacje o stanie wypadkowości w Wielkopolsce w okresie styczeń - wrzesień 2019 roku
Według danych opublikowanych 10.12.2019 r. przez Główny Urząd Statystyczny, w okresie styczeń - wrzesień 2019 roku, w województwie wielkopolskim liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 6367 osób. Z liczby ogółem, 12 osób uległo wypadkom śmiertelnym, 37 osób - wypadkom ze skutkiem ciężkim, a 6318 osoby - wypadkom ze skutkiem lekkim.

Tabela 1 Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg skutków wypadków, w województwie wielkopolskim w okresie styczeń - wrzesień 2019 roku

 Wypadki

 Liczba poszkodowanych

 % poszkodowanych

 lekkie

 6318

 99,23%

 ciężkie

 37

 0,58%

 śmiertelne

 12

 0,19%

 Ogółem

 6367

 100,00%
Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według województw (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) w okresie styczeń - wrzesień 2019 r.* opracowano na podstawie danych GUS
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
Ostatnia modyfikacja: 10.03.2020 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews